หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์

ค้นหาด้วย Google


๖. ชื่อที่ตั้งต้องมีโหราเลขศาสตร์ดี โหรเลขศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งตัวเลข เป็นการ
เปรียบเทียบตัวเลขแทนตัวอักษรในภาษาไทย ก-ฮ และสระ โดยทุกตัวตัวเลขมี
ความหมายตามโหราศาสตร์ไทย-มอญโบราณ จะนำเลขศาสตร์ของชื่อและนามสกุลมา
รวมกัน แล้วจึงวิเคราะห์ทำนาย จะไม่ดูเฉพาะเลขศาสตร์ชื่ออย่างเดียว เพราะบุคคลหนึ่ง
ย่อมมีทั้งชื่อและนามสกุลต้องเข้ากันได้ ถ้าผลรวมของ ชื่อ+นามสกุล ได้เลขศาสตร์ ดี
ถือว่าใช้ได้ ถ้าผลรวมของ ชื่อ+นามสกุล ได้เลขศาสตร์ เสีย ถือว่าใช้ไม่ได้

ตัวอย่างวิธีการถอดชื่อ-นามสกุล

ชื่อ ศตฉัน  นามสกุล วิสัยจร

ผู้ชาย ควรตั้งชื่อ+นามสกุลให้เลขรวมกันได้ ๑๔, ๑๙, ๓๖, ๔๑, ๔๕, ๕๐, ๕๕,
๖๓, ๖๕, ๙๕, ๑๐๐

ผู้หญิง ควรตั้งชื่อ+นามสกุลให้เลขรวมกันได้ ๙, ๑๕, ๒๔, ๓๖, ๔๒, ๔๕, ๕๑,
๕๕, ๖๓, ๖๕, ๙๕, ๑๐๐

ศตฉัน

๗+๓+๕+๔+๕

๒๔


รวมได้เลข ๖๓

วิสัยจร

๖+๔+๗+๔+๘+๖+๔

๓๙


ควรหลีกเลี่ยงเลขศาสตร์ที่รวมกันได้ในลักษณะตัวเลขที่เป็นดาวบาปเคราะห์คือประกอบด้วย
เลข ๓, ๗, ๘
เพราะจะทำให้ดวงชะตามีลักษณะขึ้นแรงลงแรง โลดโผน เกิดเหตุร้าย
อุบัติเหตุ เป็นโรคภัยไข้เจ็บง่าย ชีวิตไม่ปกติสุข แต่ยกเว้นเลข ๓๖ และ ๖๓ เนื่องจาก
เลขสองตัวรวมกันเป็นเลข ๙ (๓+๖ หรือ ๖+๓) และเป็นเลขดาวคู่สมพงษ์


วิธีตรวจสอบชื่อ


ตัวอย่าง เกิดวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๗
คำนวนรหัส จศ. เกิดก่อน ๑๖ เมษายน ให้เอาปี พ.ศ. เกิดลบด้วย ๑๑๘๑ คือ
๒๕๔๗ - ๑๑๘๑ = ๑๓๖๕ หารด้วย ๗ ได้เศษ ๐ รหัส จศ. คือ

วันเกิดอังคารดาวตั้งชื่อคือ

ใช้ตั้งชื่อ ๗ ความสำเร็จ
๔ โชคลาภ
๑ อำนาจ
บริวาร


ใช้ดาว ๘ ได้แก่ ย ร ล ว แทนดาว ๔ ก็ได้
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๖ ทะเลาะ
๒ เจ็บป่วย
๕ มรณะ

ดาวจันทร์ ๒ เป็นกาลกิณี ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

นำรหัส จศ. วางตามฐานรูปบุคคลหรือตุ๊กตาเริ่มจาก ขาขวา => ขาซ้าย => เอวขวา => เอวซ้าย => แขนขวา => แขนซ้าย  => หัว

ดาวตั้งชื่อได้คือ ๓ ๑ ๔ ๗ หรือ ๓ ๑ ๘ ๗ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกดาว แต่ให้ดาว
เดินขึ้นถึงระดับหัวหรือแขน ห้ามอักษรกาลกิณีในดาวจันทร์ ๒ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

คนเกิดวันอังคาร รหัส จศ. ๗ ดาวที่ตั้งชื่อได้ เช่น

๗ => ๑ => ๘

ดุจ => อา => รี

๗ => ๓ => ๔

ทิพ => ญา => ณี

๗ => ๘

ธี => ระ

๓ => ๔

ญา => ณี


ในตัวอย่างนี้เลือกชื่อ ทิพญาณี
ดังนั้นถ้าชื่อ ทิพญาณี นามสกุล กุลปภา นำไปหาเลขศาสตร์ชื่อรวมกับนามสกุล

ทิพญาณี

๑+๔+๘+๔+๑+๕+๗

๓๐


รวมได้เลข ๔๒

กุลปภา

๑+๑+๖+๒+๑+๑

๑๒

เลขศาสตร์ชื่อ+นามสกุล เท่ากับ ๔๒ เป็นเลขดี แต่ออกนิ่มนวล ชอบด้านศิลปะ กวีนิพนธ์
มีจิตใจละเอียดอ่อน บอบบางอ่อนไหว มีความละมุนละไมในสายเลือด มีหัวทางประดิษฐ์
คิดค้น สมองแจ่มใส แต่ค่อนข้างจะเพ้อฝัน ไม่ชอบท่าทีแข็งกร้าว ชีวิตจะประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เป็นที่รักแก่บุคคลทั้งหลาย

ดาวที่ใช้ตั้งชื่อเป็นดาวความสำเร็จ ดาวโชคลาภ และดาวบริวาร ดวงดาวเดินจาก ขา =>
เอว => แขน ถือว่าดีมาก

อย่างไรก็ตาม ถ้าชื่อดีแล้ว หากบุคคลนั้นไม่กระทำสิ่งที่ดี ให้กับชีวิต ชีวิตก็จะดีไปไม่ได้
กรรมคือการกระทำ เหตุปัจจัยใดย่อมก่อให้เกิดผลนั้น ผู้ที่สามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค
ในชีวิตไปได้ ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คามหลักคำสอนของ
องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านสามารถติดต่อโหราจารย์เพื่อทำนายดวงชะตาอย่างละเอียดได้ที่นี่


วันนี้จันทร์ที่ 22
เดือนเมษายน
พุทธศักราช 2567
แรม 5 ค่ำ เดือน 6
ปีมะเส็ง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.