หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


สร้างบ้านซื้อบ้าน อายุเท่าไรจึงจะดี


นำอายุหารด้วย ๘ ได้เศษเท่าใด นำมาหาคำอธิบายดังนี้

เลข ๑
เปรียบดังอยู่บ้านหลังเล็กๆ อยู่นานๆต่อไปจะมีทรัพย์สินเงินทอง ลูก
หลาน คนใช้ บริวาร ดีนัก เกี่ยวกับทางโลกจะประสบความสำเร็จดี

เลข ๒
เปรียบดังอยู่บ้านเรือนไทยแกะสลักสวยงาม จะมีคนให้ความช่วยเหลือ
ให้ อยู่เย็นเป็นสุข สบายจิตใจ และร่างกาย มีคำพูดไพเราะอ่อนหวาน
เลข ๓
เปรียบดังอยู่บ้านเอียงๆ ไม่มีเสาหลัก จะทำให้เจ็บป่วยถึงแก่เสียชีวิตได้
เลข ๔
เปรียบดังบ้านเรือนใหญ่โต อยู่ในมหาสมุทร จะมีทรัพย์สมบัติมากที่สุด
ทำงานประสบความสำเร็จ ดีนัก
เลข ๕
เปรียบดังบ้านปราสาท เป็นที่นับถือยำเกรงแก่คนทั่วไป ทีทรัพย์สินอยู่
คงทนถาวรดีนัก
เลข ๖
เปรียบดังบ้านอีกา ลูกหลานจะเสียคน คนใช้ บริวารจะให้โทษ
เลข ๗
เปรียบดังบ้านกลับหัว ไม่เกิน ๒ ปี จะสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่าง
ในชีวิตไปเรื่อยๆ มีแต่ความสุขเศร้าโศก
เลข ๘
เปรียบดังบ้านคับแคบ อยู่แล้วจะเกิดภัยพิบัติ อุบัติเหตุโรคร้ายถึงแก่ชีวิต
มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล มีเหตุร้าย เดือดร้อนนานับประการ

วันนี้ศุกร์ที่ 14
เดือนมิถุนายน
พุทธศักราช 2567
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
ปีมะเส็ง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.