หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์

ค้นหาด้วย Google


พุทธวัจนะคำว่า "นามมัง สัพพัง อันธภวิ"
แปลว่า ชื่อหรือนาม มีอำนาจครอบงำภาวะ ทั้งปวง


ใครว่าชื่อไม่สำคัญ? ทุกคนอยากมีชื่อไพเราะความหมายดี เป็นนามมงคลกันทั้งนั้น

โหราศาสตร์ไทย-มอญโบราณหรือที่บางคนเรียกว่าตุ๊กตาไขนาม ศาสตร์นี้ให้ความสำคัญ
กับชื่อว่าจะต้องสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลจึงจะถือว่าดีและต้องดีตามข้อกำหนด


ชื่อดีในที่นี้หมายถึงชื่อที่นำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงด้วย
ทรัพย์สินเงินทอง ผู้อุปถัมป์ค้ำจุน สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ร้ายแรง
ทรมาน ไม่เจออุบัติเหตุรุนแรง ชีวิตไม่ลุ่มๆดอนๆ หรือแปรผันอย่างคาดไม่ถึง เรียกว่ามี
ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตแม้จะเจออุปสรรคของชีวิตก็สามารถ
แก้ไขไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อดีดังว่า
จะว่าไปแล้วโหราศาสตร์ก็เป็นเรื่องสถิติที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาแต่โบราณกาลและผูกเป็นหลัก
วิชาให้ได้ศึกษาต่อกันมาดวงชะตาบุคคลเหมือนแผนที่ชีวิต บ่งบอกถึงกรรมหรือการกระทำ
ในอดีตชาติส่งผลมาถึงปัจจุบัน เหตุปัจจัยใดย่อมก่อให้เกิดผลตามนั้น

การแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้น บรรเทาเบาคลายจากความทุกข์กายทุกข์ใจ บรรเทาปัญหา ร้าย
แรงของชีวิตไปได้ ก็ด้วยหลักทางพุทธศาสนาคือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจ
ให้ผ่องใสหลักในการปฎิบัติคือ ทาน ศีล ภาวนา จึงจะเรียกได้ว่าชีวิตนี้อยู่ใน ความไม่
ประมาท มีสติ จึงสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคของชีวิตไปได้

การแก้ไขชื่อได้ดีเป็นโอกาสที่ทำให้เราอยู่ในทางสถิติข้างดี เป็นสิ่งที่เราควรเลือกสรร
ให้กับชีวิต ของตนเอง เป็นการส่งเสริมดวงชะตาอีกทางหนึ่ง

ศาสตร์ในการตั้งชื่อตามโหราศาสตร์ไทย-มอญโบราณ ถือว่ามีความแม่นยำมาก โดยมีข้อ
กำกับ หรือหลักในการพิจารณาค่อนข้างละเอียดมากถึง ๖ ประการ คือ


๑. ชื่อต้องไม่มีอักษรกาลกิณีตามมหาทักษาของไทย
๒. ความหมายของชื่อต้องไม่เป็นอริกับปีเกิด
๓. ตั้งชื่อตามดวงชะตามหาภูตะของแต่ละบุคคล (รหัส จศ.)
๔. ชื่อต้องตั้งตามฐานรูปร่างหรือฐานตุ๊กตาของดวงชะตา เป็นการกำหนดเส้นทางเดินของดวงดาวที่ใช้ตั้งชื่อ
๕. ตั้งชื่อต้องตั้งตามดวงดาวแถวตั้งของวันเกิด
๖. ชื่อที่ตั้งต้องมีโหราเลขศาสตร์ดี

ทั้งนี้มิได้มีหมายความว่าคนที่เกิดวันเดียวกันจะต้องตั้งชื่อเหมือนกัน ส่วนรายละเอียด
ของหลัก ๖ ประการดังกล่าวข้างต้นคือ

๑. ชื่อต้องไม่มีอักษรกาลกิณีตามมหาทักษาของไทยโดยยึดหลัก “มหาทักษา” ของไทย บุคคลที่เกิดวันใด อักษรที่อยู่ในดาวย้อนหลังไป ๑ ดวง ตามตำแหน่ง
ทวนเข็มนาฬิกา คือ
“กาลกิณี” ไม่ควรนำอักษรในดาวนั้นมาตั้งชื่อแม้แต่ตัวเดียว เพื่อคงความสักดิ์สิทธิ์แห่ง “มหาทักษา”
“กาลกิณี” เป็นเหมือนดาวบาปเคราะห์ ไม่เกิดคุณประโยชน์แก่เจ้าชะตาทำให้ดาว
เสีย ส่งผลให้ดวงชะตาของบุคคลผู้นั้นด่างพร้อย มีจุดเสีย สุกๆดิบๆ ดีไม่ตลอด มีอุปสรรคขัดขวาง ลุ่มๆดอนๆ สุขภาพไม่ค่อยดี อุบัติเหตุง่าย ต้องระวังความพลิกผัน
ของชีวิต แม้ดวงชะตาส่วนอื่นจะดีเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เหมือน “นางงามฟันหัก”


วันนี้พุธที่ 22
เดือนพฤษภาคม
พุทธศักราช 2567
แรม 5 ค่ำ เดือน 7
ปีมะเส็ง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.