หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์

ค้นหาด้วย Google


คนเกิดวันอาทิตย์ อักษรในดาวศุกร์ ๖ เป็นกาลกิณีได้แก่ ศ ส ษ ห ฬ ฮ
คนเกิดวันจันทร์ อักษรในดาวอาทิตย์ ๑ เป็นกาลกิณีได้แก่ อ ะ า อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ
คนเกิดวันอังคาร อักษรในดาวจันทร์ ๒ เป็นกาลกิณีได้แก่ ก ข ค ฆ ง
คนเกิดวันพุธกลางวัน อักษรในดาวอังคาร ๓ เป็นกาลกิณีได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
คนเกิดวันเสาร์ อักษรในดาวพุธ ๔ เป็นกาลกิณีได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
คนเกิดวันพฤหัส อักษรในดาวเสาร์ ๗ เป็นกาลกิณีได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
คนเกิดวันพุธกลางคืน(ราหู) อักษรในดาวพฤหัส ๕ เป็นกาลกิณีได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
คนเกิดวันศุกร์ อักษรในดาวราหู ๘ เป็นกาลกิณีได้แก่ ย ร ล ว

๒. ความหมายของชื่อต้องไม่เป็นอริกับปีเกิด โดยเฉพาะชื่อที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น
เกิดปีวอก (ลิง) ห้ามตั้งชื่อ พยัคฆ์ หมายถึงสัตว์ที่เป็นศัตรูกัน
เกิดปีขาล (เสือ) ห้ามตั้งชื่อ ไก่
เกิดปีระกา (ไก่) ห้ามตั้งชื่อ น้ำ เพราะไม่ถูกกัน เช่นชื่อ นที, สายธาร เป็นต้น

๓. ตั้งชื่อตามดวงชะตามหาภูตะของแต่ละบุคคล (รหัส จศ.) โดยการนำปีเกิด
ของเจ้าชะตามาคำนวณหารหัส จศ.(จุลศักราช) ทั้งนี้ ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม - ๑๕
เมษายน ให้นำปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย ๑๑๘๒ แล้วหารด้วย ๗ เศษที่ได้คือรหัส จ.ศ. ของบุคคลนั้น ผู้ที่เกิด ๑๖ เดือนมกราคม - ธันวาคม ให้นำปี พ.ศ.เกิด ลบด้วย ๑๑๘๑
แล้วหารด้วย ๗ เศษที่ได้คือรหัส จ.ศ.ของบุคคลนั้น โดยรหัส จ.ศ. ที่ได้มานั้น
จะไปตั้งฐานของดวงชะตามหาภูตะของบุคคลนั้นเพื่อทำนายดวงชะตา ซึ่งจะต้องให้
โหราจารย์ทางศาสตร์นี้เป็นผู้ทำนาย แต่ในที่นี้จะนำมาใช้เฉพาะตั้งชื่อเท่านั้น

๔. ชื่อต้องตั้งตามฐานต่างๆของรูปบุคคลหรือตุ๊กตาของดวงชะตา เมื่อได้รหัส จ.ศ.
มาแล้ว นำมาวางตัวเลขตามตำแหน่งคือ ขาขวา => ขาซ้าย => เอวขวา => เอวซ้าย
=> แขนขวา => แขนซ้าย => หัว
โดยเลข ๗ ตัวแทนดวงดาว เริ่มจากรหัส จ.ศ.
ที่ได้มาวางที่ตำแหน่งขาขวาเป็นฐานก่อนแล้ววางตัวเลขไปจนถึงหัวตามรูปร่างบุคคลหรือ
ตุ๊กตาดังตัวอย่างเช่น รหัส จ.ศ. ๕ วางตัวเลขดังนี้

ดาวตั้งชื่อต้องเดินในลักษณะที่ให้คุณคือดวงดาวเดินขึ้นจากฐานเสมอ

หัว => หัว
แขน => หัว
แขน => แขน
เอว => หัว
เอว => แขน
ขา => แขน
ขา => หัว

ชีวิตประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง รู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรอง
มีสติสัมปชัญญะ ปฏิภาณไหวพริบดี จิตใจงดงาม มีความมานะ
พยายามบากบั่น นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ก้าวหน้า มั่นคง มี
ความสุข อุดมสมบูรณ์ทั้งกายใจ ร่ำรวยเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง
อุปสรรค ในชีวิตมีน้อย

ห้ามเดินในลักษณะให้โทษคือ เดินจากบนลงล่าง

หัว => เอว
หัว => ขา
แขน => เอว
แขน => ขา
เอว => เอว
เอว => ขา
ขา => ขา
มักมีความทุกข์ อุปสรรค เหนื่อยยาก ทั้งกายใจ อุปสรรคขวาก
หนาม ชีวิตผันแปรไปในทางที่แย่ลง ผิดหวังในชีวิต แบกภาระ
หนี้สิน หมดเนื้อหมดตัว โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน อุบัติเหตุรุนแรง
กรณีเดินจากหัวไปแขนถือว่ายังใช้ได้อยู่

ดวงดาวที่ใช้ตั้งชื่อแต่ละดวงหมายถึง พยางค์แต่ละพยางค์ที่ออกเสียงในชื่อแต่ละชื่อ ๑
พยางค์ ก็คือ ๑ ดาว เช่นชื่อ ทิพญานี ออกเสียง ๓ พยางค์ ประกอบด้วยดวงดาว ๓
ดวง ได้แก่ ทิพ ดาว ๗ เสาร์ ยา ดาว ๓ อังคาร นี ดาว ๔ พุธ ทั้งนี้ต้องได้พลัง
ของดวงดาว ตามวันเกิดของเจ้าชะตา ได้แก่ ดาวความสำเร็จ ดาวโชคลาภ ดาวอำนาจ
ดาวบริวารเพื่อให้ได้พลังแห่งความสมบูรณ์ของการตั้งชื่อตามหลักในข้อ ๓ นี้


วันนี้พุธที่ 27
เดือนกันยายน
พุทธศักราช 2566
แรม 14 ค่ำ เดือน 10
ปีมะโรง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.