หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์

ค้นหาด้วย Google


๕. ตั้งชื่อต้องขึ้นในแนวตั้งตามดวงดาวของวันเกิด ดวงดาว หมายถึงพยางค์ที่ออก
เสียงตามอักษรหรือพยัญชนะของชื่อนั้นๆ

ความหมายของดาวอัฐเคราะห์ที่แปลเป็นตัวอักษรดังนี้

ดาวพระเคราะห์ ตัวอักษร เลข

ดาวอาทิตย์
ดาวจันทร์
ดาวอังคาร
ดาวพุธกลางวัน
ดาวพฤหัสบดี
ดาวศุกร์
ดาวเสาร์
ดาวราหูหรือพุธกลางคืน

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ใอ ไอ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
ด ต ถ ท ธ น
ย ร ล ว
ตัวอย่างผู้เกิดวันอาทิตย์ ดวงดาวแถวตั้งของวันเกิดคือ

ใช้ตั้งชื่อ ๕ ความสำเร็จ
๒ โชคลาภ
๖ อำนาจ
บริวาร

ดาวศุกร์ ๖ เป็นกาลกิณี ได้แก่ ศ ส ษ ห ฬ
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๔ ทะเลาะ
๗ เจ็บป่วย
๑ มรณะ

 

พยัญชนะที่อ่านออกเสียงในดาวที่นำมาใช้ตั้งชื่อได้แก่
ดาว ๕ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ดาว ๒ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
ดาว ๑ ได้แก่ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ใอ ไอ
ส่วนดาว ๖ แม้จะอยู่แถวบน แต่เนื่องจากเป็นกาลกิณี ดังนั้นอักษรในดาวนี้จึงไม่นำมาใช้
ตั้งชื่อ แม้จะเป็นตัวสะกดการันต์ก็ห้ามใช้

ดาวที่ตั้งชื่อไม่ได้ (หมายถึงห้ามนำมาใช้เป็นพยัญชนะออกเสียง แต่ไม่ห้ามตัวสะกด)
ดาว ๔ ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ดาว ๗ ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
ดาว ๓ ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ดวงดาวในวันเกิดแถวตั้งดังนี้

เกิดวันอาทิตย์

ใช้ตั้งชื่อ ๕ ความสำเร็จ
๒ โชคลาภ
๖ อำนาจ
บริวาร


ดาวศุกร์ ๖ เป็นกาลกิณี ได้แก่ ศ ส ษ ห ฬ
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๔ ทะเลาะ
๗ เจ็บป่วย
๑ มรณะ

 


เกิดวันจันทร์
ใช้ตั้งชื่อ ๖ ความสำเร็จ
๓ โชคลาภ
๗ อำนาจ
บริวาร
 
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๕ ทะเลาะ
๑ เจ็บป่วย
๔ มรณะ


ดาวอาทิตย์ ๑ เป็นกาลกิณีได้แก่ อ ะ า อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ


เกิดวันอังคาร
ใช้ตั้งชื่อ ๗ ความสำเร็จ
๔ โชคลาภ
๑ อำนาจ
บริวาร
 
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๖ ทะเลาะ
๒ เจ็บป่วย
๕ มรณะ


ดาวจันทร์ ๒ เป็นกาลกิณีได้แก่ ก ข ค ฆ ง


เกิดวันพุธกลางวัน 00.01-12.00 น.
ใช้ตั้งชื่อ ๑ ความสำเร็จ
๕ โชคลาภ
๒ อำนาจ
บริวารใช้ดาว ๘ ได้แก่ ย ร ล ว ได้ด้วย
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๗ ทะเลาะ
๓ เจ็บป่วย
๖ มรณะ


ดาวอังคาร ๓ เป็นกาลกิณีได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ


เกิดวันเสาร์
ใช้ตั้งชื่อ ๘ ความสำเร็จ
๑ โชคลาภ
๕ อำนาจ
บริวาร
ดาวพุธ ๔ เป็นกาลกิณีได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
ห้ามใช้ 
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๓ ทะเลาะ
๖ เจ็บป่วย
๒ มรณะ


 


เกิดวันพฤหัส
ใช้ตั้งชื่อ ๒ ความสำเร็จ
๖ โชคลาภ
๓ อำนาจ
บริวาร
 
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๑ ทะเลาะ
๔ เจ็บป่วย
๗ มรณะดาวอังคาร ๗ เป็นกาลกิณีได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ


เกิดวันพุธราหู 12.01-24.00 น.
ใช้ตั้งชื่อ ๑ ความสำเร็จ
๕ โชคลาภ
๒ อำนาจ
บริวาร

ดาวพฤหัส ๕ เป็นกาลกิณีได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ใช้ดาว ๘ ได้แก่ ย ร ล ว ได้ด้วย
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๗ ทะเลาะ
๓ เจ็บป่วย
๖ มรณะ
 

เกิดวันศุกร์
ใช้ตั้งชื่อ ๓ ความสำเร็จ
๗ โชคลาภ
๔ อำนาจ
บริวาร


ดาวราหู ๘ เป็นกาลกิณีได้แก่ ย ร ล ว
ไม่ใช้ตั้งชื่อ ๒ ทะเลาะ
๕ เจ็บป่วย
๑ มรณะ
 


วันนี้ศุกร์ที่ 14
เดือนมิถุนายน
พุทธศักราช 2567
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
ปีมะเส็ง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.