หน้าแรก
 ศาสตร์การตั้งชื่อ
 วิเคราะห์เลขชื่อ-สกุล
 หารหัสดาวตั้งชื่อ
 ค้นหาข้อมูลชื่อ
 ติดต่อตั้งชื่อ-สกุล
เก็บหน้านี้ไว้

บอก WEB นี้ให้เพื่อน : พระพุทธรูปคู่ชะตา
 พระพุทธปางประจำวัน
 ห้อยพระให้ถูกโฉลก
 เลขดีที่อยู่/โทรศัพท์
 ช่วงอายุสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน
 สีดีประจำวัน
 เลขดีทะเบียนรถ
 สิ่งแรกที่เข้าบ้านและที่ทำงาน กรมการปกครอง
 คนไทยดอทคอม
 ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
 กระทรวงต่างประเทศ
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 กรมที่ดิน
 กระทรวงพาณิชย์
 สมุดหน้าเหลือง
 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
 ตรวจผลฉลากกินแบ่งรัฐบาล
 ไทยตำบล
 พยากรณ์อากาศ
 ค้นหาสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์พระพุทธรูปคู่ชะตา

พระพุทธรูปปาง(อริยาบท)ต่างๆ ที่เหมาะสม หนุนนำส่งเสริมชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
โดยทั่วไปแล้วมักจะคู่กับวันเกิด โดยแต่ละวันมีองค์พระพุทธรูปประจำในด้านต่างๆ คือ

เกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 นาคปรก
 ยืนอุ้มบาตร
 ยืนถวายเนตร
 ยืนอุ้มบาตร
 สมาธิ
 ห้ามญาติ
พระคาถา อะวิสุนุตสานุสติ ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันจันทร์ พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 สมาธิ
 ยืนรำพึง
 ยืนห้ามญาติ
 นาคปรก
 ปาลิไลยก์
 ไสยาสน์
พระคาถา อิระชาคะตะระสา ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันอังคาร พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 ปาลิไลยก์
 สมาธิ
 ไสยาสน์
 สมาธิ
 ยืนรำพึง
 ยืนอุ้มบาตร
พระคาถา ติหังจะโตโลถินัง ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันพุธ พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 ยืนรำพึง
 ยืนห้ามญาติ
 ยืนอุ้มบาตร
 ปาลิไลยก์
 ยืนถวายเนตร
 นาคปรก
พระคาถา ปิสัมระโลปุสัตพุท ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันพฤหัส พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 ยืนห้ามญาติ
 ยืนถวายเนตร
 ไสยาสน์
 สมาธิ
 ไสยาสน์
 ยืนอุ้มบาตร
พระคาถา ภะสัมสัมวิสะเทภะ ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันศุกร์ พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 ยืนอุ้มบาตร
 ไสยาสน์
 ยืนรำพึง
 ไสยาสน์
 นาคปรก
 สมาธิ
พระคาถา วาโธโนอะมะมะวา ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล

เกิดวันเสาร์ พระพุทธรูปปางบูชา

๑. ชื่อเสียงดี
๒. อายุยืน สุขภาพดี
๓. มีเสน่ห์ มีคนรัก
๔. มีผู้ช่วยเหลือดี
๕. มีบริวารดี
๖. มีหลักฐานดี

 ยืนถวายเนตร
 ยืนรำพึง
 ยืนห้ามญาติ
 นาคปรก
 ยืนห้ามญาติ
 สมาธิ
พระคาถา โสมาณะกะริถาโธ ภาวนาประจำเป็นศิริมงคล


วันนี้พุธที่ 22
เดือนพฤษภาคม
พุทธศักราช 2567
แรม 5 ค่ำ เดือน 7
ปีมะเส็ง
Untitled Document

ตั้งชื่อศาสตร์ไทย-มอญโบราณ

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ชื่อเด็กเกิด ชื่อมงคล
Copyright © 2006 www.duangnam.com- All rights reserved.